Doelstelling

Advantage training en advies heeft als doelstelling het leveren van een bijdrage aan de mate waarin mensen goed functioneren.

Om dat te kunnen bereiken zijn onze trainers / coaches / adviseurs inzetbaar op drie gebieden van denken en mondeling communiceren.

  • Communicatie
  • Management
  • Sales

Het is onze overtuiging dat het nooit "of - of", maar vrijwel altijd "en - en" is. Het één kan niet zonder het ander. Als iedereen zichzelf en zijn collega's als interne klanten zou zien en behandelen, zou er binnen organisaties veel tijd- en efficiencyvoordeel te behalen zijn. Vooropgesteld dat men externe klanten behandelt zoals de organisatie dat verwacht...

Hoe verschillend hun individuele aanpak ook is, ze hebben een aantal waarden en eigenschappen gemeen. Ze zijn allen op zoek naar het voordeel dat te behalen valt voor de organisatie en het individu. Ze gaan voor het hoogst haalbare resultaat en op zoek naar de balans tussen de individuele doelstelling en die van de organisatie.

Het is voor ons overigens een uitgangspunt dat de begrippen "klant" en "klantgerichtheid" geenszins beperkt zijn tot de profit-sector

Om een bijdrage te kunnen leveren aan het goed functioneren van mensen, kiezen wij voor de manier van werken die op hier wat verder is uitgewerkt. Acceptatie en streven naar permanente groei zijn volgens ons essentieel om een gewenst resultaat te bereiken.

Hoewel deze informatie een goede eerste indruk kan geven, kan er nooit volledig duidelijk gemaakt worden wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen met dit schrijven. Dat hangt immers sterk af van uw doelstellingen en van uw specifieke omstandigheden. In sommige gevallen is het zelfs de vraag of trainen, coachen of adviseren wel de (beste) oplossing is. Vandaar dat een persoonlijke ontmoeting onmisbaar is om na te gaan wat Advantage training en advies voor u kan doen/betekenen.