Trainingsaanpak

De trainingen kenmerken zich door een constructieve, maar nooit vrijblijvende sfeer. De gedachte is dat deelnemers eerst zouden moeten weten waar hun sterke kanten liggen, en waar (en hoe) die nog verder versterkt kunnen worden.

Daarna komen hun minder sterke kanten aan de orde. Daarbij wordt per deelnemer gekeken naar de voor hem optimale situatie en hoe die concreet is te bereiken.

De tijdens de trainingen door de deelnemers geleverde prestaties zijn "goed", of "kunnen beter". Deze opbouwende werkwijze vermindert de mogelijke weerstand. Ze zorgt voor een snellere en betere acceptatie van het gegeven dat niemand alles beheerst, maar dat iedereen zou moeten weten wat er aan hem of haar nog valt te verbeteren. Natuurlijk binnen de context van de training.

Dynamiek, zelfwerkzaamheid en afwisseling in werkvormen zijn andere kenmerken van onze trainingen. De relevantie van het gebodene komt sterk aan de orde bij de steeds terugkerende vraag:

".....en wat betekent dat nu voor mij,
in mijn eigen, dagelijkse werkzaamheden?"