Werkwijze

Advantage training en advies biedt geen standaard programma's. Het team bestaat uit een aantal adviseurs en trainers die hun ervaring hebben opgedaan in het bedrijfsleven. Ze zijn daardoor voor u in staat de kloof tussen de doelen en wensen van de organisatie en individuele doelstellingen te overbruggen. Ze begeleiden organisaties bij het vormgeven van de training of het advies en/of de implementatie daarvan.

Na een zorgvuldige analyse wordt bepaald of trainen wel de oplossing is en zo ja, wie en welk programma daarvoor geschikt is. In het advies definieert de adviseur de concrete eindwaarden. Advantage training en advies is niet alleen bereid om het management van het traject op zich te nemen, maar ook om afgerekend te worden op het eindresultaat!

Het Netwerk

Om te zorgen dat u de juiste trainer of de juiste adviseur krijgt inclusief het beste programma scannen wij voortdurend de markt voor u. Het netwerk waarmee we samenwerken is een bont en kleurrijk gezelschap. Elk expert op zijn vakgebied. Het zijn: psychologen, bedrijfskundigen, haptonomen, ex-topsporters, acteurs en therapeuten.

Hoe verschillend hun individuele aanpak ook is, ze hebben een aantal waarden en eigenschappen gemeen. Ze zijn allen op zoek naar het voordeel dat te behalen valt voor de organisatie en het individu. Ze gaan voor het hoogst haalbare resultaat en op zoek naar de balans tussen de individuele doelstelling en die van de organisatie.

Uw voordeel

Door onze werkwijze in dit netwerkconcept zijn wij als geen ander in staat om de ontwikkelingen op de voet te volgen, te analyseren en te benutten waar dat zinvol is. Mocht u daarom een vraag hebben, worstelen met een thema dat u niet direct kunt plaatsen, neem dan de proef op de som en neem contact met ons op. We helpen u graag.