Rendement

Na een training hebben de deelnemers een goed en betrouwbaar beeld van hun eigen individuele kwaliteiten, binnen het kader van het trainingsonderwerp. Men weet waar men goed in is, en hoe daar optimaal gebruik van te maken. Ook weet men hoe de reeds aanwezige kwaliteiten verder te vergroten. Daarnaast heeft men zicht op de eigen groeimogelijkheden.

Deze aspecten zijn vertaald naar een "verbeter-doelstelling" voor de eerste drie maanden na afloop van de training. Los van het specifieke trainingsdoel zijn ook motivatie en teamgeest verder versterkt.

Het rendement van trainingen wordt groter naarmate er meer commitment is van het betrokken management inzake co-makership, en coaching van de deelnemers na afloop van een training. Vandaar dat deze zaken tijdens voorgesprekken een belangrijke rol spelen.

Alle onderwerpen kunnen worden getraind in groepen van één tot en met twaalf deelnemers. Bij meer dan twaalf deelnemers is kennisoverdracht natuurlijk zeer wel haalbaar, het met effect intrainen van (gewijzigd) gedrag lukt dan echter niet meer.